June 4, 2023


>Hello Sohib EditorOnline, let’s talk about the proper way to perform ziarah kubur (visiting graves) and the prayers that should be recited during the visit. This ritual is a way for us to pay our respects and remember our loved ones who have passed away.

Apa itu ziarah kubur?

Ziarah kubur adalah kegiatan mengunjungi makam orang yang telah meninggal. Biasanya dilakukan oleh keluarga dan sanak saudara untuk menghormati dan mengenang orang yang telah meninggal. Ziarah kubur juga merupakan cara untuk berdoa untuk orang yang telah meninggal.

Dalam Islam, ziarah kubur juga merupakan salah satu amalan yang dianjurkan. Rasulullah SAW sering kali mengunjungi makam sahabat-sahabatnya dan memberikan nasihat-nasihat.

Kapan waktu yang tepat untuk melakukan ziarah kubur?

Waktu yang tepat untuk melakukan ziarah kubur adalah pada hari biasa, bukan pada hari besar keagamaan seperti Idul Fitri atau Idul Adha. Namun, jika memang tidak memungkinkan pada hari biasa, ziarah kubur dapat dilakukan kapan saja.

Sebaiknya, ziarah kubur dilakukan pada siang hari karena pada malam hari terdapat kesulitan untuk membaca doa dan basmalah dengan jelas.

Apa saja persiapan sebelum melakukan ziarah kubur?

Sebelum melakukan ziarah kubur, ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan:

  1. Persiapkan bacaan doa dan bacaannya.
  2. Bersihkan diri dengan mandi dan berpakaian yang bersih.
  3. Bawa bekal air dan makanan untuk dibagikan kepada orang yang sedang berkunjung di makam.
  4. Bawa bunga atau karangan bunga untuk diletakkan di makam.

Tata Cara Ziarah Kubur

Berikut ini tata cara ziarah kubur yang baik dan benar:

1. Berdoa di Pintu Masuk Pemakaman

Saat memasuki pemakaman, bacalah doa dan meminta izin kepada penjaga atau petugas pemakaman. Doa yang dibaca ketika memasuki pemakaman adalah:

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Allahumma-ghfirli dzunubi wawassi’ li fi dariyati wa ahsinil aqibati minni, Allahumma-iftahli abwaba rahmatik.
Artinya: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ampunilah dosaku dan luaskanlah kuburanku dan jadikanlah akhiratku lebih baik dari duniaku, Ya Allah bukakanlah pintu rahmat-Mu untukku.

2. Membaca Surat Al-Fatihah dan Doa untuk Orang yang Telah Meninggal

Setelah memasuki pemakaman, bacalah Surat Al-Fatihah untuk orang yang telah meninggal dan seluruh umat Islam yang telah meninggal. Kemudian bacalah doa berikut:

Allahumma ighfir li (nama orang yang telah meninggal) wa rfa’a darajatahu fil-mahdiyyina, wakhlufhu fil-guraba’i, waghfirli waliwalidayya, wa li jami’il-muslimina wal-muslimat, wal-mu’minina wal-mu’minat, al-ahya’i minhum wal-amwat, innaka sami’un qaribun mujibul da’wat, Allahumma la tahrimna ajrahu, wa la tudillana ba’dahu.
Artinya: Ya Allah, ampunilah dosa (nama orang yang telah meninggal), dan tinggikanlah derajatnya di kalangan orang-orang yang saleh, dan tempatkanlah dia di kalangan orang yang terhormat. Dan berikanlah ampunan kepada aku, ibu bapakku, seluruh umat muslim laki-laki dan perempuan, seluruh orang mukmin laki-laki dan perempuan, hidup dan meninggal. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa dan doa kami, ya Allah janganlah Engkau cegah kami dari pahalanya dan janganlah Engkau sesatkan kami setelah dia.

3. Mengunjungi Makam Keluarga dan Teman

Setelah membaca doa dan Surat Al-Fatihah, pergi ke makam keluarga dan teman yang telah meninggal. Janganlah menginjak-injak batu nisan atau menumpang di atas batu nisan. Tempatkan karangan bunga di atas batu nisan dan bacalah doa untuk orang yang telah meninggal. Doa yang dapat dibaca adalah:

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Al-Fatihah.
Allahummaghfir li (nama orang yang telah meninggal) wa-sh-shafi’i li muznibihi, wa-akhrij jami’an min adz-dzulumaati ilan-noor.
Artinya: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya Allah, ampunilah dosa (nama orang yang telah meninggal) dan berikanlah kesembuhan bagi penyakitnya serta keluarkanlah dia dari kegelapan menuju cahaya yang terang.

4. Membaca Doa Kepada Orang yang Masih Hidup

Jangan lupa untuk mengunjungi makam orang yang masih hidup dan membacakan doa agar keluarga dan teman-temannya selalu dalam lindungan Allah SWT. Doa yang dapat dibaca adalah:

Allahumma rabba haadzihid-da’wati-taammah, was-salati-qaiimah, aati Muhammadanil-wasiilata wal-fadhiilata, wab’ats-hu maqaamam-mahmuudanil-ladzii wa ‘adtahu, innaka laa tukhliful-mi’aad.
Artinya: Ya Allah, Tuhan panggilan yang maha mulia, shalat yang terpelihara. Berikanlah wasilah (kedudukan tertinggi) kepada Nabi Muhammad dan keutamaan yang luar biasa, dan bangkitkanlah dia ke maqam terpuji yang telah Engkau janjikan padanya, sesungguhnya Engkau tidak pernah ingkar janji.

FAQ

1. Apa itu ziarah kubur?

Ziarah kubur adalah kegiatan mengunjungi makam orang yang telah meninggal. Biasanya dilakukan oleh keluarga dan sanak saudara untuk menghormati dan mengenang orang yang telah meninggal. Ziarah kubur juga merupakan cara untuk berdoa untuk orang yang telah meninggal.

2. Apa saja yang perlu dibawa saat melakukan ziarah kubur?

Beberapa hal yang perlu dibawa saat melakukan ziarah kubur adalah bacaan doa, air dan makanan untuk dibagikan, bunga atau karangan bunga untuk diletakkan di makam.

3. Apa yang harus dilakukan saat memasuki pemakaman?

Saat memasuki pemakaman, bacalah doa dan meminta izin kepada penjaga atau petugas pemakaman. Setelah itu, lakukan shalat untuk orang yang telah meninggal dan membaca doa.

4. Apa yang harus dilakukan saat mengunjungi makam keluarga dan teman?

Setelah membaca doa dan Surah Al-Fatihah, pergi ke makam keluarga dan teman yang telah meninggal. Tempatkan karangan bunga di atas batu nisan dan bacalah doa untuk orang yang telah meninggal. Janganlah menginjak-injak batu nisan atau menumpang di atas batu nisan.

Jangan lupa untuk mengunjungi makam orang yang masih hidup dan membacakan doa agar keluarga dan teman-temannya selalu dalam lindungan Allah SWT.

Demikianlah tata cara ziarah kubur dan bacaannya. Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda yang ingin melakukan ziarah kubur dengan benar dan sesuai dengan ajaran Islam.

Tata Cara Ziarah Kubur dan Bacaannya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *